|||3 KONSEP UTAMA|||
1) Bakar & Buang
2) Bersih & Bekal
3) Bina Otot