kandungan protein yang diperlukan oleh setiap orang