Pendarahan Faraj merupakan tanda awal proses keguguran berlaku