Pendarahan Faraj

Pendarahan Faraj merupakan tanda awal proses keguguran berlaku