Pengambilan air masak yang mencukupi membantu penyerapan vitamin yang optimum